Επίσημοι Χορηγοί του Ομίλου - Υποστηρικτές

Μέλος στη μεγάλη οικογένεια του Ναυτικού Ομίλου Καβάλας μπορεί να εγγραφεί, όποιος επιθυμεί, αρκεί να έχει ενηλικιωθεί. Η διαδικασία ξεκινά με την αίτηση εγγραφής νέου μέλους η οποία υποβάλλεται στη γραμματεία του Ομίλου. Η αίτηση συζητείται σε συνεδρίαση του ΔΣ, το οποίο είναι και υπεύθυνο για την έγκριση ή μη της αίτησης. Εφόσον εγκριθεί η αίτηση εγγραφής και τακτοποιηθεί οικονομικά το νέο μέλος, μπορεί να συμμετάσχει στις δράσεις του ομίλου και να παρακολουθεί τις συνελεύσεις του ΝΟΚ. Δικαίωμα ψήφου αποκτά μετά την παρέλευση ενός έτους από την ημερομηνία εγγραφής.

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής νέου μέλους

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ