Επίσημοι Χορηγοί του Ομίλου - Υποστηρικτές

Ο ΝΟΚ λειτουργεί τέσσερα (4) τμήματα:

Τμήμα Κολύμβησης

Τμήμα Αγωνιστικής Ιστιοπλοΐας

Τμήμα Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας

Τμήμα Υδατοσφαίρισης