Αποτελέσματα Πρωταθλήματος Ανοικτής Θάλασσας Ν.Ο.Κ. 2016

Ολοκληρώθηκε στις 23 Οκτωβρίου, με την διεξαγωγή του αγώνα «Καβάλα 2016» του φθινοπωρινού κυπέλλου του Ναυτικού Ομίλου Καβάλας, το ετήσιο πρωτάθλημα ανοικτής θάλασσας του ομίλου.

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα της διοργάνωσης

Αποτελέσματα φθινοπωρινού κυπέλλου Ανοικτής Θαλάσσης Ν.Ο.Κ. 2016

Με την διεξαγωγή του αγώνα «Καβάλα 2016» ολοκληρώθηκε στις 23 Οκτωβρίου το φθινοπωρινό κύπελλο Ανοικτής Θάλασσας του Ναυτικού Ομίλου Καβάλας.

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα της διοργάνωσης

Προκήρυξη Αγώνα ‘Θάσος 2016’ του Φθινοπωρινού Κυπέλλου Ν.Ο.Κ. 2016.

Το τμήμα Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης του Ναυτικού  Ομίλου  Καβάλας ανακοινώνει την προκήρυξη του Αγώνα ‘Θάσος 2016’ του Φθινοπωρινού Κυπέλλου Ν.Ο.Κ. 2016.

 

Επισυνάπτεται η προκήρυξη.

Φθινοπωρινό Κύπελλο Ανοικτής Θαλάσσης Ν.Ο.Κ. 2016

Το τμήμα Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης του Ναυτικού  Ομίλου  Καβάλας ανακοινώνει την προκήρυξη του Φθινοπωρινού Κυπέλλου του Ν.Ο.Κ. 2016.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη

Επιπλέον επισυνάπτονται τα αποτελέσματα όλων των ιστιοδρομιών

 

Προκήρυξη Αγώνα ‘Φανάρι 2016’ του Εαρινού Πρωταθλήματος Ν.Ο.Κ. 2016.

Το τμήμα Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης του Ναυτικού  Ομίλου  Καβάλας ανακοινώνει την προκήρυξη του Αγώνα ‘Φανάρι 2016’ του Εαρινού Πρωταθλήματος Ν.Ο.Κ. 2016.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη και οι οδηγίες πλου του αγώνα.

Επιπλέον επισυνάπτονται τα αποτελέσματα του αγώνα

Προκήρυξη Αγώνα ‘Άνοιξη 2016’ του Εαρινού Πρωταθλήματος Ν.Ο.Κ. 2016.

Το τμήμα Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης του Ναυτικού  Ομίλου  Καβάλας ανακοινώνει την προκήρυξη του Αγώνα ‘Άνοιξη 2016’ του Εαρινού Πρωταθλήματος Ν.Ο.Κ. 2016.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη καθώς και ανακοίνωση τροποποίησης του σημείου 9 αυτής

Επιπλέον επισυνάπτονται τα αποτελέσματα του αγώνα

Προκήρυξη Αγώνα ‘Γύρος Θάσου’ του Εαρινού Πρωταθλήματος Ν.Ο.Κ. 2016.

Το τμήμα Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης του Ναυτικού  Ομίλου  Καβάλας ανακοινώνει την προκήρυξη του Αγώνα ‘Γύρος Θάσου 2016’ του Εαρινού Πρωταθλήματος Ν.Ο.Κ. 2016.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη καθώς και ανακοίνωση τροποποίησης των σημείων 9 και 15.1 αυτής

Επιπλέον επισυνάπτονται τα αποτελέσματα του αγώνα

Προκήρυξη Αγώνα ‘Λυκόπουλος 2016’ του Εαρινού Πρωταθλήματος Ν.Ο.Κ. 2016.

Το τμήμα Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης του Ναυτικού  Ομίλου  Καβάλας ανακοινώνει την προκήρυξη του Αγώνα ‘Λυκόπουλος 2016’ του Εαρινού Πρωταθλήματος Ν.Ο.Κ. 2016.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη

Εαρινό Πρωτάθλημα Ανοικτής Θαλάσσης Ν.Ο.Κ. 2016

Το τμήμα Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης του Ναυτικού  Ομίλου  Καβάλας ανακοινώνει την προκήρυξη του Εαρινού Πρωταθλήματος του Ν.Ο.Κ. 2016.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη